نقطه سر خط

نقطه سر خط
پیام های کوتاه
آخرین نظرات
  • ۳۱ ارديبهشت ۹۶، ۲۲:۳۰ - یا حسین
    یاعلی

نظام فکری مقام معظم رهبری

جمعه, ۱۶ تیر ۱۳۹۶، ۰۶:۱۹ ق.ظ


منظومه فکری رهبری

مقام معظم رهبری آثار مکتوبی دارد.ایشان هم آثار مکتوبی داردو هم ترجمه دارد مثل برخی مباحث رجالی تاریخی و برخی آثار سید قطب را ترجمه نموده اند ولی بیشتر فرمایشات ایشان در سخنرانی هایی برای مردم بوده است.

ظاهر امر اینگونه است که فرمایشات آقا به مقتضای حال ومخاطب به صورت پراکنده یک مباحثی را ارائه کرده اند ولی واقع مطلب چیز دیگری است.

رهبری از یک نظام فکری ومنظومه معرفتی برخوردار است که به صورت پازل در سخنرانی های مختلف این را تکمیل کرده اند.

ما بعد از بررسی در فرمایشات حضرت امام وحضرت آقا علاوه بر اینکه دارای نظام هستند مطلب جالب دیگری به دست آمد که منظومه رهبری استمرار و تکامل یافته منظومه فکری امام است.ما یک مورد بین اینها تعارض ندیده ایم بلکه تکامل یافته شده است.

ایشان دارای یک منظومه فکری جامع و دقیق است. البته منظور از منظومه فکری رهبری این است که ایشان دارای دانش ها و معارفی هستند که با یکدیگر پیوند دارند و با روشی معین و هدفی مشخص حول محور واحدی در حال گردش هستند.

این نظام فکری شامل سه بخش است:

1.      نظام بینشی: اندیشه ای که حضرت آقا دارند.

2.      نظام منشی: مسائل معنوی وفردی

3.      نظام کنشی: مربوط به نظامات اجتماعی است.

نظام کنشی اینها مبتنی بر نظام منشی و بینشی است.

یکی از علت هایی که خیلی ها را می بینیم که نظام کنشی آنها متفاوت می شودودر طول زمان تغییر می کند این است که نظام منشی وبینشی آنها ضعیف است لذا نظامات اجتماعی تغییر می کند ولی نظام اجتماعی دیروز وامروز مقام معظم رهبری تغییر نیافته و تکامل پیدا کرده است.

نظام بینشی

ریشه درخت شخصیت انسان باورها و بینش ها است و ذات انسان اندیشه است و اندیشه انسان سبب رفتار اوست لذا ایشان مباحث مهمی در باب امامت، نبوت و خدا شناسی دارد، چرا که اگر توحید قوی باشد همه چیز مجری و مظهر خدا می شود.

این نظام مبتنی بر یک منطق است که از آن به منطق فهم اسلام تعبیر کرده ایم. اسلام شناس باید یک منطق داشته باشد واین منطق باید صحیح باشد.

ایشان تاکید دارند هر چیزی که درباره اسلام بیان می شود باید مبتنی بر قرآن وسنت وعقل باشد.اینها منبع اصلی هستند ویک دانش هایی داریم که در طول این میراث اسلامی بدست آمده وبزرگانی اینها را تدوین کرده اند وباید استفاده کنیم.مثل فقه و مثل فلسفه و...این فلسفه وفقه را نباید راکد نگه داشت که اینها کافی باشد ولی از همین باید استفاده کرده ونوآورهایی داشته باشیم.

·        منطق فهم اسلامی ممکن است دو آسیب پیدا کند:

1-     تحجر: شخص حتی عالم وفقیه باشد اگر نیازهای امروز را نبیند ومشکلات امروز را درک نکند.

2-     التقات: حرف های نو را بزنیم ولی این حرف های دین را با مکاتب وگفتمان غرب مطرح کنیم.

اگر سوال شود در این اندیشه رهبری ونظام بینشی هسته مرکزی این کجاست؟!

پاسخ این است که توحید محور این منظومه است.ولی این توحیدی که ایشان قبول داریم خیلی متفاوت است.

توحید اعتقادی باید در اخلاق واعمال و در نظامات همه جا سریان پیدا کند مثل نور است.خداوند باید در همه عرصه ها نقش اساسی داشته باشد.بعضی از آدم ها سیاست یا فعالیت اقتصادی یا... شرک آلود است.موحد اگر موحد است باید در عمل ظهور پیدا کند...

شرک مثل حرکت مورچه سیاه در شب سیاه است.توحید فقط یک عقیده نیست.با پذیرفتن این توحید اعتقادی سریان یافته بر عرصه های فردی واجتماعی که کل زندگی بشری را پوشش دهد نوبت به اصل دیگری به نام جامعیت اسلامی می رسد.

اسلام در همه عرصه ها حرف دارد.اسلام برای دست شویی رفتن هم حکم شرعی دارد.ریزترین مسائل را اسلام بیان نموده است. اگر توحید را پذیرفتیم وجامعیت هم مقبول شد اصل دیگری داریم و آن اصل ولایت است.عنصر ولایت بدین معناست که پیوند وثیق بین امام وامت درست می کند.عرب به طناب های درهم بافته شده تعبیر به ولایت می کند.جامعه دینی موجود زنده است که رسیدن به آن ومنشا آن ولایت است.

نظام بینشی مبتنی بر منطق اسلام است که مبتنی بر توحید است واگر این توحید در همه عرصه ها ظهور کتد به اسلام جامع رسیده ایم وآن اگر بخواهد تحقق پیدا کند به ولایت نیاز دارد و ولایت پیوند وثیق امام وامت است که جامع مطلوب را می سازد.

حال از جامع مطلوب چه چیزهایی انتظار دارید؟!!

عدالت

احترام

کرامت ورزی

رعایت حقوق انسان ها

قانون گرایی وتکلیف گرایی

و....

تمدن وپیشرفت به معنای دقیق کلمه است نه این توسعه که جامع گر وپایدار باشد.. جامعه از نظر صنعتی رشد کند ولی انسان هویتش از دست برود.

بینش منشی

ایشان در دیدارهای خود با بزرگان کشور و در درس خارج خود نکات اخلاقی ارائه می دهند؛ ارزش در جامعه به احتماع بها می دهد شما ببینید که چرا انتخابات مجلس به جایی کشیده می شود که فردی برای رسیدن به کرسی مجلس میلیاردها خرج می کند و آیا به نظر شما او قوانینی را برای منفعت مردم وضع خواهد کرد؟ در تارخ اسلام هم زبیر، سیف الاسلام بود و از ولایت هم دفاع کرد، ولی به دلیل رذائل اخلاقی، رهبری جنگ جمل را در مقابل امام علی(ع) بر عهده گرفت.

پس این جامع مطلوب باید نظام منشی ورفتاری تحقق پیدا کند. این نظام منشی 4 رکن اساسی دارد:

1-     معنویت: پیوند انسان با عالم معناست..

2-     اخلاق: تحقق فضائل وملکات درونی...

3-     تربیت: رشد انسان وجامعه است که استعدادهای مثبت آن تکامل پیدا کند.

4-     عبادت: رابطه خالصانه انسان با خداوند واین ختم به نماز وروزه نمی شود حتی کسب وکار ودرس خواندن هم عبادت است.

نظام منشی تغییر درون است.

 نظام کنشی

اما نظامات اجتماعی ایشان مفصلا درباره آن بحث دارند. بی شک باید دانست که اگر ایشان نظام علمی نداشت نمی توانست نقشه جامع علمی کشور را توصیه کند و اگر نظام فرهنگی نداشت نمی توانست مهندسی فرهنگی جامعه را توصیه کند و باید دانست که تمام راهبردهایی که رهبری توصیه می کند نشان از نظامات اجتماعی است.

اصلی ترین نظام اجتماعی مساله فرهنگ است.اندیشه ها باورها سنت ها آداب وزبان! خیلی آقا روی زبان تاکید دارند.

در جامعه مطلوب حاکمیت فرهنگ اسلامی است واین زمانی تحقق پیدا می کند که توجه به ابتذال فرهنگی وتهاجم وناتوی فرهنگی داشته باشیم.اگر دشمن شناس نباشیم گرفتارش خواهیم شد...!

بعد از فرهنگ بر علم ورشد علم مبتنی بر مبانی توحیدی دارند. نقشه جامع علمی کشور نوشته شد وهیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی در علوم انسانی که تاسیس شد این شورای تحول وارتقاء علوم انسانی پیشنهاد شخص حضرت آقا بوده است.

آقا فرمود که باید جایگاه اول علمی در منطقه پیدا کنیم واین تاکید ایشان بوده که در مجمع تشخیص مصلجت نظام در سند چشم انداز این نوشته شود.

در نانو وسلول های بنیادی در هسته ای و... همه اینها حتی تا مراحل اجرا حمایت می کردند. بحث تحول علوم انسانی را سابقا وقتی در دانشگاه ها مطرح می کردیم ما رو هو می کردند... این قدر حضرت آقا مطرح کرد وگفتمان سازی کرد اساتید علوم انسانی تحول در علوم انسانی را پذیرفته اند.

سومین عنصر نظام مدیریت است.بسیار تاکید دارند که چگونه تدبیر جامعه انجام بشود.آقا تاکید دارند که رکن اساسی مردم اند ومردم هستند که سالارند ومردم هستند که حکومت را تحقق می بخشند لذا مردم سالاری دینی معتقدند.

در حوزه اقتصاد بحث نظام اقتصادی معیشت مردم رشد صنعت وکشاورزی و ...!

به ولله العظیم اگر همین افرادی که آلان در راس کار ومسئول کشاوری وصنعت ما هستند اگر بیانات ایشان وامام را بخوانند واین ها را عملیاتی کنند کمر تحریم خواهد شکست..!! آلان ضعیف ترین وزارت خانه وزارت جهاد وکشاورزی باشد!  

در بحث های امنیت وقضاوت و... نیز مباحثی دارند.

حضرت آقا می فرمایند: اگر نظام بینشی ومنشی وکنشی شکل بگیرد این جامعه باید به سمت یک اهدافی گام بردارد.

اهداف:

1-     استقلال کشور

2-     آزادی های مشروع مردم

3-     عدالت در عرصه های مختلف

4-     پیشرفت! طرح الگوی اسلامی پیشرفت هم از نظرات ایشان است.

5-     تمدن نوین اسلامی

پیشرفت برای یک جامعه است اگر جمهوری اسلامی این پیشرفت پایدار را بتوند در جوامع مختلف انتقال دهد تمدن نوین اسلامی است.

 ایشان در تمام عرصه ها حتی تک تک اصطلاح تعریف نموده وراهبرد وراهکار داده است.مثلا در بحث های امنیتی چه راهبرد هایی در رابطه با بسیج ارتش سپاه وزارت اطلاعات و... است.

بعد از شناخت این نظام دقیق انسان ایمان می آورد این از عنایات حضرت ولی عصر(عج) است.امام نائب خود را استمداد خواهد کرد.

آیت الله خسروپناه(حفظه الله)

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی